Dunya News Mahaz with Wajahat Saeed

Mahaaz Wajahat Saeed Khan 3 April 2016 – When Pakistani Diplomats speak against India in USA

Mahaaz Wajahat Saeed Khan 3 April 2016 – When Pakistani Diplomats speak against India in USA